Ceremonia mbi dhënien e certifikatave për “Projektin e Digjitalizimit të Inventareve të Fondeve të Arkivave Vendore”.

Në mjediset  e Albanian University, në praninë e Rektores së Albanian University Prof. Dr. Vera Ostreni, Drejtorit të Drejtorisë së Arkivit Qëdror Shtetëror, Armando Boçe, Dekanes së Fakultetit të Shkencave Shoqërore Prof. Dr. Kaliopi Naska  u organizua ceremonia e dhënies së çertifikatave studentëve të Fakultetit të Shkencave Shoqërore për pjesëmarrje në fazën e dytë në;

“Projektin e Digjitalizimit të Iventarëve të Fondeve të Arkivave Vendore të viteve 1945 – 1968 të Ish-Komiteteve Ekzekutive”

Gjatë periudhës Prill – Maj 2019

Në këtë ceremoni u bë dhe çelja e fazës së tretë të pjesëmarrjes së studentëve në projektin e mësipëm, për vitin akademik 2019-2020.