Konferenca e Dytë Studentore Ndërkombëtare “Problematika, sfida dhe risi mbi zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies në Shqipëri”

Studentët dhe stafi akademik drejtues i Fakultetit të Shkencave Shoqërore të AU morën pjesë në datën 11 tetor 2019 në Konferencën e Dytë Studentore Ndërkombëtare “Problematika, sfida dhe risi mbi zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies në Shqipëri”, organizuar nga Shkolla Read More