Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

A. Programet: Bachelor 1. TEKNOLOGJI INFORMACIONI 3 vite   2. INXHINIERI KOMPJUTERIKE 3 vite   3. INXHINIERI ELEKTRONIKE 3 vite   4. INXHINIERI MEKATRONIKE 3 vite   5. INXHINIERI ELEKTRIKE 3 vite   6. DIZAJN 3 vite   7. FINANCË Read More

Departamenti i Inxhinierive

Përgjegjës Departamenti:  Prof. Asoc. Dr. Genta Rexha Departament i i Inxhinierive është ngritur në vitin 2010 nga një staf i përgatitur akademik, si pjesë e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike, duke hedhur bazat për krijimin e programeve të studimit Bachelor dhe Master në Read More

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

A. Programet: Bachelor 1. TEKNOLOGJI INFORMACIONI 3 vite 2. INXHINIERI KOMPJUTERIKE 3 vite 3. INXHINIERI ELEKTRONIKE 3 vite 4. INXHINIERI MEKATRONIKE 3 vite 5. INXHINIERI ELEKTRIKE 3 vite 6. DIZAJN 3 vite 7. FINANCË – BANKË 3 vite 8. MENAXHIM Read More