Simpozium i përbashkët i Albanian University me Biruni University ne Turqi me temë: “ Health Management in Epidemic and Pandemic” me 25 shkurt 2022.
Për më shumë konsultoni programin!

Broşür