Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme shpall thirrjen për Konferencë Shkencore Studentore