“PROJEKTI GRADUA”🎓


Albanian University UFO është pjesë e Projektit Gradua, e cila ka si qëllim të krijojë bashkëpunime konkrete midis Universitetit dhe tregut të punës përmes krijiimit të një platforme të përbashket midis dy përfituesve për vlerësimin e të diplomuarve dhe sistemit arsimor, e cila do të sigurojë mjete të reja rekrutimi.
🅿rojekti synon të krijojë një platformë për ndjekjen e të diplomuarve dhe punësimin e tyre duke u mbështetur në praktikat më të mira të BE-së.
Përfitime për studentët:
🖱Përdorimi pa pagesë i shërbimeve të platformës
– Qasje e lehtë në informacion mbi mundësitë e punës/stazhit
– Udhëheqja e karrierës dhe punësimit
– Certifikimi i karrierës akademike
– Mundësi për të promovuar universitetin duke vlerësuar eksperiencën e tyre akademike
Nëse je diplomant në vitin akademik 2018-2019 pranë AU
Regjistrohu në platformë, për tu bërë pjesë e PROJEKTIT GRADUA
🌐http://gradua.almalaurea.it/stud/registration/Default.aspx…