Maturantët, që kanë përfunduar shkollën para vitit akademik 2018 – 2019

Të gjithë maturantët, të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme para vitit akademik 2018 – 2019 dhe nuk kanë arritur të plotësojnë formularin A1Z duhet të drejtohen pranë instutucioneve të tyre arsimore të arsimit të mesëm ose pranë QSHA për afatet e rradhës së plotësimit të këtij formulari.

“Pa kryer aplikim në Portalin U-Albania nuk mund të kryhet regjistrimi në AU!”