Procedura e pranimit dhe regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferime dhe programe të dyta studimi

Procedurat e pranimit për kandidatët të cilët aplikojnë për program të dytë studimi.

⚠️Kujdes: Aplikimet kryhen ne periudhen 02.09.2019-13.09.2019 pranë Zyrës së Ekuivalentimit dhe Transferimit të Studimeve.

Për më shumë informacione mund të telefononi në: +35542271601 ose mund të vizitoni zyrat tona me adresë Blv.Zogu I-re, Tirane.
#zgjidhAU #arsimelitar

 

 

Procedurat e pranimit për kandidatët të cilët aplikojnë për transferim.

⚠️Kujdes: Aplikimet kryhen ne periudhen 02.09.2019-13.09.2019 pranë Zyrës së Ekuivalentimit dhe Transferimit të Studimeve.

Për më shumë informacione mund të telefononi në: +35542271601 ose mund të vizitoni zyrat tona me adresë Blv.Zogu I-re, Tirane.
#zgjidhAU #arsimelitar