Praktika Profesionale, viti pare “Inxhinieri Elektronike”

Praktika është një pjesë e rëndësishme për formimin profesional të studentëve të Albanian University.
Studentët e vitit të pare, Master i Shkencave ne Inxhinieri Elektronike vizituan teatrin “Turbina”

Tematika e kesaj vizite ishte “Akustika e aplikuar dhe teknika e ndriçimit“, nen kujdesin e pedagogut Dr. Fatmir Basholli