Praktika Profesionale, viti dyte “Administrim Biznesi”

Praktika është një pjesë e rëndësishme për formimin profesional të studentëve të Albanian University.
Studentët e vitit të dyte dega “Administrim Biznesi” vizituan kompanine Billa Albania

Tematika e kesaj vizite ishte “Praktikat dhe Proceset e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, Vleresimi i Performances se Punonjesve dhe ndikimi i tyre ne Performancen e Organizates