Konferenca Kombëtare II – “EDUKIMI FINANCIAR”

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në bashkepunim me Albanian University organizuan për të dytin vit radhazi, Konferencën Kombëtare “Edukimi Financiar” në datën 23 maj 2019.
Qëllimi kryesor i konferences ishte te siguronte një qasje akademike dhe profesionale dhe të nxiste diskutimin mbi zhvillimet më të rëndësishme të sotme të tregjeve nën mbikëqyrjen e Autoritetit dhe rëndësinë që ka edukimi financiar për zhvillimin e tyre.
Albanian University u prezantua me punime nga studentet, me tematika te ndryshme mbi tregjet nën mbikëqyrjen e Autoritetit.

1.      BIZNESI: alternativa e financimit nëpërmjet kredisë bankare, kundrejt financimit nëpërmjet obligacioneve të korporatave apo listimit në bursë.

Punoi: Tedi Papadhopulli Viti I, Menaxhim Biznesi,

 

2.      BURSAT, niveli i zhvillimit të tyre në Shqipëri

Punoi: Andi Alhysa & Mariolisa Gjonpjetri Viti i I, Menaxhim Biznesi 

 

3.   STRATEGJIA e borxhit te qeverise, dhe perdorimi i instrumentave financiare si menyra me efikase per menaxhimin e tij.

Punoi: Endrit Liçaj & Kujtim Shehu

 

4.      SFIDAT e tregut te sigurimeve ne Shqiperi

Ariela Maçi  & Ilda Murati

 

5.      TREGU i sigurimeve në Shqipëri

Meriban Vraja Viti II, Financë Banke

 

6.      TREGU i kapitalit dhe i fondeve te investimeve 

Borbardha Rexhaj

 

7.      ROLI i fondeve të pensionit në tregun financiar dhe si rëndësia e tyre si një investim afatgjatë për përfituesit

Akil Ukaj Viti i II-të Financë-Bankë

 

8.      RENDESIA e edukimit financiar dhe menaxhimi i financave

Riketa Rajku MP Menaxhim Financiar dhe Bankar

 

9.      SIGURIMI i jetes ne Shqipëri

Thoma Thomollari MP Administrim Biznesi

 

10.  MENAXHIMI i riskut dhe etika

Florjana Grëmbi MP Menaxhim Financiar dhe Bankar

 

11.  PENSIONET private, e vetmja alternativë për rritjen reale të pensioneve në Shqipëri

Leonarda Nili MP ne Menaxhim Financiar dhe Bankar

 

12.  TRE shtyllat e mbrojtjes në kompanitë e sigurimit

Klita Toro MP ne Menaxhim Financiar dhe Bankar