Leksion i Hapur me temë: Matje e Performancës – Instrument i përmirësimit të vazhdueshëm të KLSH-së.

Kontrolli i Lartë i Shtetit në bashkëpunim me Albanian University, (Fakultetin e Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike, Fakultetin e Shkencave Shoqërore),  oganizojnë për studentët Leksionin e Hapur me temë: Matje e Performancës – Instrument i përmirësimit të vazhdueshëm të KLSH-së.
Aktiviteti do të zhvillohet në datë 20 Nëntor, ora 11.00, në ambientet e Bibliotekës, Fakulteti i Shkencave Shoqërore.