Hapet thirrja për artikuj shkencore në revistën “OPTIME”, botim i Albanian University

Redaksia e revistës “OPTIME”  shpall thirrjen për artikuj shkencorë në kuadrin e realizimit të numrit të pare të Revistës për vitin 2021.

Afati I pranimit të punimeve është data 30 maj 2021.

Adresa: revistaoptime@au.edu.al

Periodiku shkencor ‘OPTIME” gëzon regjistrim dhe njehsim të plotë sipas parametrave ndërkombëtarë. (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2220-461X

Revista shkencore “OPTIME”  është në vitin e saj të  XIII  të botimit.

Bashkangjitur udhëzimet për autorët.