Fakulteti I Shkencave Mjekësore, Departamenti I Infermierisë dhe Fizioterapisë ju fton me datë 29 prill në orën 9.00, në Konferencën Ndërkombëtare me temë: “SHËNDET PUBLIK DHE EPIDEMIOLOGJI. KËRKIMI SHKENCOR NË KUSHTET E PANDEMISË COVID -19”