Zhvillon punimet me sukses Konferenca Shkencore: ”Shaping the Future: Digital Economy and Recent Technology Trends”

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike në “Albanian University” si partner në konferencën “Shaping the Future: Digital Economy and Recent Technology Trends” u përfaqësua denjësisht me 9 punime nga stafi i tij akademik, të cilat u prezantuan në ditën e konferencës në datë 23.04.2021 dhe do të jenë pjesë e librit të konferencës krah punimeve të kërkuesve të tjerë shkencorë nga vendi dhe rajoni.

#zgjedhjajoteAU #kërkimshkencor #bashkepunim