Ditët e Informimit të Maturantëve

Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë, organizon: “Ditët e informimit të maturantëve” ku të gjithë maturantët e gjimnazeve publike dhe private do të njihen me degët, programet e studimit dhe kriteret e IAL-ve publike dhe private.
Ju mirëpresim pranë tendës së “Albanian University”!