Konferencen e XIV-të, Ndërkombëtare Stomatologjike

Albanian University, Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Departamenti i Stomatologjisë

ORGANIZON:

Konferencen e XIV-të, Nderkombetare Stomatologjike

Të ftuar Dekan i Fakultetit te Stomatologjise se Selanikut Prof Zouluomis, Prof Kirurg Maksilo Facial Grigoris Venetis , Prof Kirurg Maksilo Facial Claudio Taglia etj .

Ky aktivitet vjen në edicionin e tij të XIV-të
Konferenca do të zhvillohet në 2 ditë në “TIRANA INTERNATIONAL HOTEL” Salla “BALSHA”

  • 23 Mars ora 14:00 – 18:00
    • 24 Mars ora 9:00 – 14:00

Aktiviteti është në proces akreditimi dhe shumë shpejt do të bëhet i ditur dhe numri i krediteve.

Pagesa e Pjesëmarrsve në konferencë është 
• Profesionistet – 4000 Mije Leke
• Studentet – 1000 Mije Leke

Regjistrimi dhe pagesa bëhet 23 Mars ora 13:00 – 14:00 para fillimit të Konferencës, ose përpara kësaj date pranë recepsionit të Klinikës Universitare Stomatologjike të Albanian University, ora 9:00-13:00 (Rr.Durrësit,Godina ish Gjykatës).

Per çdo pyetie në lidhje me konferencën mund të kontaktoni në adresen 
• Emaili – ilmarobo@yahoo.com
• Tel – 0682011102 
– 0692449696 
– 0694879369

Numri i pjesmarrseve do te jete i limituar.
Ju mirepresim!