1 vend vakant : Departamenti i Inxhinierive

Vende Vakante Viti akademik 2023-2024, semestri i parë Departamenti i Inxhinierive shpall vendin vakant dhe kriteret si më poshtë: I.1 (një) personel akademik me kohë të plotë (Asistent Lektor) në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente. Kandidatët për këto vende Read More