Albanian University organizoi më datë 15 Maj “Live Webinar​​​” me temë: “PROMOTING HEALTH ACROSS LIFESPAN”.

 Zyra e Koordinimit  të  Kërkimit Shkencor dhe Botimeve Akademike dhe  Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare  organizuan  WEBINAR-in me temë:   “PROMOTING HEALTH ACROSS LIFESPAN”, me lektoren italiane të specializuar në  spektrin e  shëndetit mendor,  Prof. MANUELA  ZAMBIANCHI. 

Leksioni u ndoq nga  lektorët  dhe studentët  e Departamentit të  Psikologjisë së Përgjithshme dhe Departamentit të Infermierisë dhe Fizioterapisë, në funksion të përfitimit të dijeve praktike dhe gjetjeve më të fundit në shkencën e psikologjisë dhe në fushën e infermierisë,  në kuadër të programeve  ” Visiting Professorship​”  në Albanian University.  

#albanianuniveristy #psychology #mentalhealth #research #internationalcollaboration #livewebinar