Panair Karriere

Panairi i Karrieres 2017
Të nderuar studentë! 
Kam kënaqësinë t’iu ftoj në “Panairin e Karrierës”, të organizuar në ambientet e “Albanian University” më datë 
29 Qershor ora 14.00 pranë Fakultetit të Shkencave të Aplikuara. (Holli i godinës);
Fillimisht të ftuarit do të qëndrojnë pranë tendës për rreth 30 minuta, ku studentët do të vizitojnë tendat e kompanive, institucioneve dhe organizatat me të cilat institucioni ka marrëveshje bashkëpunimi dhe më pas të ftuarit do të diskutojnë në një tryezë të rrumbullakët në formatin e një Workshop, rreth temës: 
“Pritshmëritë dhe barrierat e kurrikulës universitare sot”;
 
Zyra e Koordinimit dhe Mbështetjes për Studentët
(Tutoriati dhe Mentorimi)
ALBANIAN UNIVERSITY