Konkurs

Edhe një muaj na ndan nga Diplomimi ….
Studentet Garojnë  ‘Unë Diplomohem është konkursi më i ri mes studentësh me fotot apo regjistrimin me telefon më të mirë të momenteve para /gjatë diplomimit.
Në këtë konkurs ftohen të marrin pjesë të gjithë studentët që diplomohen në AU në Korrik 2017 ku nëpërmjet një fotoje apo regjistrimi video fiksojnë momentet më domethënëse.
 
Fotoja më e mirë apo videoja më e mirë do të shpërndahet  në rrjetet sociale të universitetit në Facebook, Instagram, You tube.
 
Kriteret e Videos :
–          Duhet të transmetoje momentet para diplomimit/ ose të diplomimit;
–          Duhet te jetë brenda normave etike ne regjistrim dhe në fjalor ;
–          Duhet te ketë konsensusin e pjesëmarrësve për tu filmuar;
–          Nuk duhet te jetë më shumë se 3 minuta.
 
Kriteret e Fotos :
–          Duhet të transmetoje momentet para diplomimit/ ose te diplomimit ;
–          Duhet të jetë  brenda normave etike  në imazhet që transmeton ;
–          Duhet të ketë konsensusin e pjesëmarrësve për tu fotografuar.
 
 

Materialet pranohen deri më datë 10 korrik 2017, ora 16.00  në adresën pr@albanianuniversity.edu.al