Tryezë e Rrumbullakët

Në ambjentet e Godinës Qëndrore, Fakulteti i Shkencave Shoqerore, Departamenti i Edukimit dhe Anglishtes zhvilloi  aktivitetin
TRYEZË TË RRUMBULLAKËT
 me temë:
 
“NJOHURI MBI ASPEKTET FONETIKE DHE FONOLOGJIKE NGA NJE KENDVESHTRIM KRAHASUES MIDIS GJUHES ANGLEZE DHE SHQIPE” 
 
 INSIGHT ON PHONETICAL AND PHONOLOGICAL ASPECTS FROM A PERSPECTIVE OF COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN ALBANIAN AND ENGLISH
Nisur nga roli dhe rendesia e gjuhes angleze pare ne perqasje me gjuhen shqipe.
nën kujdesin e pedagoges Dr. Etleva Babameto, si dhe 
me pjesëmarrjen e studentëve të  programeve të studimit :
Bachelor në“ Mësuesi për Arsimin Fillor”,
Bachelor në“ Mësuesi për Arsimin Parashkollor”, 
Bachelor në“ Anglisht”