Thirrje për aplikime në Konferencën Shkencore Studentore Kombëtare :”Sfidat e Biznesit në epokën digjitale”

Thirrje-per-kumtesa