Aktivitet në kuadër të Ditës Kombëtare të Drejtësisë me temë: “Historia e së drejtës dhe legjislacionit shqiptar në shekuj” I ftuar special Prof.Dr. Irakli Koçollari