Leksionin i hapur ‘’PËR GJUHË E PËR ATDHE’’ për studentët e Vitit  të  III-të Bachelor “Mësuesi për arsimin fillor”

Studentët e Vitit  të  III-të Bachelor “Mësuesi për arsimin fillor”në dt.7. 12. 2023 në  lëndën Politikat Arsimore, drejtuar nga Prof. as. dr. Albana Tahiri, organizuan një leksionin të hapur me karakter kërkimor,shkencor dhe  didaktik, me temë ‘’PËR GJUHË E PËR ATDHE’’   Leksioni u konceptua në formatin  e një minikonference shkencore dhe Read More