“RESILIENCE” Webinar-i i radhës i serisë “RESILIENCE goes BALKANS” me temë “Zgjerimi i BE-së dhe Sfidat Gjuhësore në Ballkan”

Në kuadër të projektit “RESILIENCE” u zhvillua webinar-i i radhës i serisë “RESILIENCE goes BALKANS” me temë “Zgjerimi i BE-së dhe Sfidat Gjuhësore në Ballkan” nga Universiteti i Sofjes “St. Kliment Ohridski”. Albanian University u përfaqësua nga Drejtuesja e Departamentit të Shkencave Politiko-Administrative, Dr. Doriana Pano me temën “Zgjerimi i BE-së dhe vlerat historike evropiane të Shqipërisë”. 

#resilienceRI #Horizon2020 #ResearchInfrastructure #resiliencegoesBalkans