Konferencë shkencore studentore on line me temë : “Impakti i E-Learning në performancën psiko-pedagogjike”

Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme në Albanian University së bashku me Departamentin e Psikologjisë së Universitetit “Aleksandër Xhuvani”  në praktikim të marrëveshjes që dy  universitetet  kanë së bashku organizojnë konferencën shkencore studentore on line me temë : “Impakti i E-Learning në performancën psiko-pedagogjike”.