Nënshkruhet Marrëveshje bashkëpunimi midis Albanian University dhe Instituti i Edukimit, Trashëgimisë dhe Turizmit

Albanian University e përfaqësuar nga Rektorja, Prof.Dr. Kaliopi Naska nënshkroi sot një marrëveshje bashkëpunimi me Institutin e Edukimit, Trashëgimisë dhe Turizmit përfaqësuar nga drejtori ekzekutiv Assoc.Prof.Dr. Ramiz Zekaj.

Fushat e bashkëpunimit që hap kjo marreveshje do të jenë:

Rektorja e Albanian University vlerësoi arritjet cilësore të aktivitetit të Institutit dhe u shpreh optimiste se kjo marrëveshje do të gjejë konkretizim në organizimin e trajnimeve, konferencave shkencore e botimeve akademike të përbashkëta duke I dhënë prioritet fushave që kanë nevoja urgjente për mendimin e elitës akademike.