“RESILIENCE goes BALKANS”

Albanian University prej muajit shtator 2019 është pjesë e projektit “RESILIENCE”, financuar nga programi Horizon2020 që synon ndërtimin e një infrastrukture kërimore për studimet fetare.

E nisëm me një ëebinar  “RESILIENCE goes BALKANS”  organizuar nga Akademia e Studimeve Teologjike Volos per t’u njohur me qëllimet e projektit dhe ndarë idetë e përbashkëta  për aplikimin e shërbimeve që synon të krijojë infrastruktura.

Nëse do të jesh pjesë, ndjehu i lirë të përfshihesh!

Kontakto me  Koordinatoren e projektit për Albanian University, zj. Aida Veliaj (aida.veliaj@albanianuniversity.edu.al).

#resilienceRI #Horizon2020 #ResearchInfrastructure