Konferenca studentore: RIKONCEPTIMI KLASËS NGA MJEDISI FIZIK NË ATË ONLINE