Përmbyllet me sukses Final Conference CEI Project

Fakulteti I Shkencave Mjekësore në Albanian University përmbylli me sukses Final Conference CEI Project– Distance learning on epidemic and pandemic outbreaks in Western Balkans.

Pjesëmarrës në këtë konferencë si vëzhgues e ofrues për pjesëtarët e tjerë të eksperiencës shqiptare, Albanian University u prezantua nga dekania e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Dr. Erda Qorri, studim I kryer në bashkëpunim me  Institutin e Shëndetit Publik I përfaqësuar nga pedagogia e lëndës së Epidemiologjisë, Dr. Elida Mata.

Krenarë për nivelin e ekspertizës  e profesionalizmit të stafit tone akademik.