Aplikimi në raundin e dytë në “Albanian Univeristy” në periudhën 15-22 shtator 2017

Për të gjithë kandidatët e tjerë të cilët kanë plotësuar formularin A1/A1Z dhe rezultojnë kalues në provimet e Maturës Shtetërore por që:
– Nuk kanë arritur të aplikojnë më raundin e parë;
– Kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk janë shpallur fitues;
– Kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk kanë arritur te regjistrohen;
– Janë çregjistruar pas përfundimit të raundit të parë mund të aplikojnë me raundin e dytë edhe për “Albanian Univeristy” në periudhën 15-22 shtator 2017.
Zyra e regjistrimeve në “Albanian University” është e hapur nga ora 8:00-20:00;