Njoftim per studentet e Albanian University!

Me vendim te Senatit Akademik ne datat  2 dhe 3 Dhjetor 2019 nuk do te zhvillohet mesim ne asnje nga programet e studimit, per ciklin e pare  Bachelor dhe ciklin e dyte Master.