Konferencë Shkencore – Infermieri Klinike, Kirurgjikale dhe Rehabilitim

Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë organizon më datë 27-28 Prill Konferencën Shkencore me temë: “Infermieri Klinike, Kirurgjikale dhe Rehabilitim”

Ditën e premte datë 27 Prill ora 13:00 dhe ditën e Shtunë datë 28 Prill ora 09:00.

Tarifat e pjesëmarrjes në konferencë janë si më poshtë vijon :
Profesionet Infermier & Fizioterapist – 1 000 leke
Profesioni i Mjekut – 2 000 lekë
Studentët – 500 lekë 
Për më shumë informacion kontaktoni në nr. e telefonit 069 60 58 925 ose në adresën e e_mailit : x.borshi@albanianuniversity.edu.al