Intership pranë Kontrollit të Lartë të Shtetit

“Kontrolli i Lartë i Shtetit” do të hapë dyert për 12 praktikantë të cilët do të zhvillojnë pranë këtij institucioni praktikën mësimore (internship) 6-mujore, sipas modeleve anglo-saksone të marrëdhënies së para-punësimit, Universitet – Institucion Publik
Ftojmë të gjithë studentet e interesuar në nivelin Bachelor ose Master të aplikojnë pranë KLSH.
Për më shumë informacion klikoni në linkun e mëposhtëm:

 http://www.klsh.org.al/…/njoftim_p_r_programin_e_internship…