Konferenca VI shkencore Kombëtare mjeksore, e DIF, nē Fakultetin e Shkencave Mjeksore në Albanian University., me teme ” Qasje….”

U mbajt me sukses Konferenca VI shkencore Kombëtare mjeksore, e DIF, nē Fakultetin e Shkencave Mjeksore në Albanian University., me teme ” Qasje te reja ne praktiken klinike dhe rehabilitim “
Punime shkencore mjaft interesante dhe me nivel te larte u mbajten nga lektoret, pedagoge te universitetit tone.
Tema ne lidhje me Pandemine e Covid 19, semundjet e hasura ne praktiken e perditshme mjeksore, studim rastesh klinike, zgjuan interesin e pjesmarrësve, mjek, infermjere dhe studente.