Sondazhi Kombëtar I Studentëve 2022

Sondazhi Kombetar I Studenteve 2022. Ne ambjentet e bibliotekes se Albanian University u zhvillua trajnimi I studenteve nga perfaqesuesit e ASCAL (Agjensia per Sigurimin e Cilesise ne Arsimin e Larte). Ky sonadazh I cili ka ne fokus studentin do te jete aktiv per nje muaj qe nga data 25 Prill.