Konferenca e VIII Ndërkombëtare Farmaceutike

Në 12 Maj zhvillohet Konferenca e VIII Ndërkombëtare Farmaceutike: “ASPEKTE TË SHUMËANSHËM TË KËRKIMIT SHKENCOR FARMACEUTIK DHE MJEKËSOR/ THE MULTIFACETED ASPECTS IN PHARMACEUTICAL AND MEDICAL  RESEARCH”

“Albanian University”, Fakulteti i Shkencave MjekësoreDepartamenti i Farmacisë organizon: Konferencën e VIII Ndërkombëtare Farmaceutike: “Aspekte të Shumëanshëm të Kërkimit Shkencor Farmaceutik dhe Mjekësor/ The Multifaceted Aspects in Pharmaceutical and Medical Research”, e cila zhvillohet më 12 maj 2023, ora 0900   në Salla e Konferencave, “Albanian University”.