Konferenca e 13-të Studentore Stomatollogjike

Departamenti i Stomatologjisë

Organizon Konferencën 13- të Studentore Stomatologjike me temë:

“Interdisciplinary Approaches in Dentistry. Trends and Possibilities”

Datë 20 Mars 2019,    Salla e Konferencave,    Godina: ish-Estrada