Kandidatët Fitues për Fazën e Dytë në Albanian University 2023-2024

Kandidatët Fitues për Fazën e Dytë në Albanian University 2023-2024

Fakulteti i Shkencave MjekesoreFarmaci
Stomatologji
Infermieri
Fizioterapi
Laborant i Larte Dentar
Odontoiatria e Protesi Dentaria ne gjuhen italiane
Fakulteti i Shkencave te Aplikuara dhe EkonomikeFinance-Banke
Menaxhim Biznesi
Inxhinieri Elektrike
Inxhinieri Eletronike
Inxhinieri Kompjuterike
Inxhinieri Mekatronike
Teknologji Informacioni
Dizajn
Fakulteti i Shkencave ShoqeroreDrejtesi
Shkenca Politiko Administrative
Psikologji e Pergjithshme
Mesuesi per Arsimin Fillor
Mesuesi per Arsimin Parashkollor
Anglisht

 Klikoni mbi degën përkatëse për të shkarkuar listën me kandidatët fitues.