Kampionati i Shahut

Të gjithë studentët që kanë prirje sportive dhe dëshirojnë të bëhen pjesë e Klubit Sportiv të  Shahut të Albanian University ju lutem të paraqiten pranë Zyrës së Koordinimit dhe Mbështetjes për Studentët për të përfaqësuar Fakultetin e tyre në Kampionatin e Shahut që do të zhvillohet pranë Albanian University.