Tryezë e rrumbullakët

Në Janar 2020, pranë ambienteve të  Albanian University, Fakulteti i shkencave Shoqerore, Departamenti i Edukimit dhe Anglishtes organizon:
TRYEZË TË RRUMBULLAKËT  me pjesëmarrjen e Akademikut Gjovalin Shkurtaj , Stafit Akademik të Departamentit të Edukimit dhe Anglishtes, studentët e programeve të studimit :
 Bachelor në“ Mësuesi për Arsimin Fillor”,
 Bachelor në“ Mësuesi për Arsimin Parashkollor”, 
 Bachelor në“ Anglisht”, 
mbi Monografinë me titull: “NDIKIME NË FJALËFORMAT E SHQIPES” me Autor Ethem Likaj, Gilberta Hadaj.
Aktiviteti do të zhvillohet në datë 21 Janar 2020, salla 31. në ambjentet e Godinës Qëndrore.