“Gruaja në sfidat për të krijuar histori suksesi”

Në  Albanian University, me një të ftuar mike shumë të veçantë Dr. Iris Luarasi për të trajtuar sfidat me të cilat përballet gruaja për të ndërtuar histori suksesi.
Shkëmbyem eksperienca pozitive, gritëm shqetësime mbi situatën e dhunës  në familje në Shqipëri dhe ngritëm shinat për një bashkëpunim  më të madh midis Linjës së Këshillimit dhe Fakultetit të Shkencave Shoqërore pranë Albanian University.