Diplomimi i Specializantët e Ortognatodoncisë në Albanian University

Specializantët e Ortognatodoncisë në Albanian University gjatë prezantimit të Temave të Diplomave në përfundim të një cikli tre vjeçar të studimeve Specializuese!
Suksese të mëtejshme për Ilta Gribizi, Majlinda Kryeziun, Elvira Çota, Burbuqe Hoxha!