Gëzuar Vitin e Ri nga stafi i revistës OPTIME

Gëzuar Vitin e Ri nga stafi i revistës OPTIME, periodik shkencor i Albanian University!!
Prurje dhe qasje interesante kërkimore shkencore në fushat e mjekësisë, inxhinjerisë, dhe shkencave shoqërore, të cilat pasurojnë mendimin elitar, të kërkuesve shkencorë shqiptarë dhe të huaj.