Fakulteti i Shkencave Mjekësore ju fton ne Konferencën e 17-të Ndërkombëtare Stomatogjike që do të zhvillohet më 29-30 prill 2021