Plotësimi i formularit A1Z

Njoftojmë te gjithë kandidatët për studentë që afati i plotësimit të formularit A1Z është deri më datë 16 prill 2021. Aplikimet kryhen nepermjet platformës e-albania ose pranë shkollave të mesme.