Ditë informuese ‘Udhëzime për Aplikime në thirrjen PKKZH 2023’

“Albanian University”, përmes Zyrës së Koordinimit të Kërkimit Shkencor dhe Botimeve Akademike, zhvillon ditën informuese për Projektet Kombëtare të Kërkim Zhvillimit (PKKZH) 2023 për gjithë stafin akademik të interesuar në aplikimin e thirrjes së fundit nga Agjencia Kombëtare e Kërmit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI). Dr. Delina Xhafaj prezantoi tek të pranishmit thirrjen e publikuar me informacionet e nevojshme. Nga ana tjetër, Prof. Asoc. Dr. Genta Rexha parashtroi tek të pranishmit pikat kryesore të realizimin të një aplikimi të suksesshëm.

#AlbanianUniversity   #ResearchandDevelopmentProjects  #AKKSHI  #PKKZH