CARPE DIEM “Si të shkruajmë një artikull shkencor”

“CARPE DIEM”

SI TË SHKRUAJMË NJË ARTIKULL SHKENCOR

(KËSHILLA RRETH SHKRIMIT DHE PREZANTIMIT AKADEMIK)

Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë organizon leksionin e hapur me temë: “Carpe Diem” Si të shkruajmë një artikull shkencor (Këshilla rreth shkrimit dhe prezantimit akademik), më datë 7 mars 2019, ora 14:00, në sallën 34, godina e ish-Gjykatës)