Aktivitet shkencor në kuadër të infrastrukturës kërkimore shkencore RESILIENCE, mundësuar nga bashkëpunimi i “Albanian University” me Qendrën Kombëtare Muzeore Berat

Në kuadër të projektit evropian RESILIENCE, i përqënruar në infrastrukturën ndërdisiplinore evropiane, për kërkime shkencore mbi fenë në të gjitha fushat, “Albanian University” në bashkëpunim dhe me mbështetjen e Qendrës Kombëtare  Muzeore, Berat  që u  përfshi në këtë projekt,  më datë 09. Read More