Kandidatët aplikantë për transferime dhe programe të dyta në ciklin e parë të studimeve, programet e integruara 5-vjeçare dhe programet me karakter profesional

Programe te dyta Nr. Emer  Mbiemer Programi i studimit ne AU 1 Esmeralda Shurdha “Stomatologji” 2 Leonida Sukaxhija “Stomatologji” 3 Brikena Mallaj “Stomatologji”  4 Arvjena Oruçi “Stomatologji” 5 Ketjona Ibra “Stomatologji” 6 Merdiana Çengeli “Farmaci” 7 Erga Çajka “Farmaci” 8 Read More